Utrzymanie estetyki jest ważnym aspektem ekonomicznym i użytkowym każdej budowli. Na powierzchniach nieimpregnowanych osadzający się brud wnika w głąb materiału wraz z opadami atmosferycznymi. Jednocześnie zawilgocone podłoże jest narażone na porastanie mchami, rozwój mikroorganizmów co poza estetyką elewacji ma również niekorzystny wpłīw na trwałość materiału budowlanego.

Impregnacja pozwala zachować budowle w dobrym stanie przez wiele lat chroniąc przed zanieczyszczeniem z otoczenia, zaciekami wody, mikroorganizmami czy też porostem mchów.